Élettárs osztozik a tartásdíjfizetési kötelezettségben?

Gyakran kérdésként hangzik el, hogy a gyermekét nem gondozó szülő² élettársa jövedelmét az apa tartásdíj fizetési kötelezettsége megállapításánál figyelembe kell-e venni.

Gyerekkocsi Nancy-ben

A gyermeket gondozó és tartásdíjra jogosult szülőben a tartásdíj mértékének növelésére érdekében erre törekvéseket találhatunk. Az élettársnak nincs tartási kötelezettsége, mivel családjogi értelemben nem minősül mostoha szülőnek.  Az élettársi kapcsolat a be nem jegyzett élettársi kapcsolatok esetében családjogi szempontból  nem definiált fogalom.

A tartásdíj megállapításánál figyelembe vehető körülmények

  • A tartásdíj megállapításához ¹, mind  a gondozó szülő, mind a tartásdíjra kötelezett, különélő másik szülő összes körülményeit, jövedelmét is figyelembe kell venni.
  • A kötelezett személlyel együtt élő házastársa vagy a bejegyzett élettársa jövedelmi, vagyoni viszonyai csak az összes körülmény figyelembe vétele során, mint egy tényező mérlegeléseként jöhet szóba, de a kereset, jövedelem összege a tartásdíj megállapítás alapjául nem vehető figyelembe.
  • A kötelezett élettársa jövedelme vagyoni viszonyai – a nem bejegyzett élettársi kapcsolat esetén – a kötelezett tartásdíj kötelezettsége megállapításához nem lehet releváns tényező.

Szótár:

¹Gondozó szülő – a gyermekkel közös háztartásban élő szülő, tartásdíjra jogosult

²Nem gondozó szülő-  a tartásra kötelezett szülő, aki nem él közös háztartásban a gyerekkel
Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top