Optimizálható-e a gyerektartás összege?

A tartásdíjat fizető Apák jogos kérdése, hogy az általuk vásárolt ruhák, finanszírozott szakkörök, tankönyvek, vakációk csökkenthetik-e a gyerektartás összegét?

Ne etesd a madarakat!

Gyermektartásdíj mértékét befolyásolja-e a tartásdíj fizetésére kötelezett vagyis a gyermeket nem gondozó szülő természetbeni hozzájárulása (ruházat, iskolai felszerelés… vásárlása, vakáció), és a kapcsolattatás ideje alatt a gyermek természetbeni eltartásának teljesítése? Rövid válasz adható.

Nem csökkenthető a fenti körülmények miatt a gyermektartásdíj mértéke.

A Legfelsőbb Bíróság iránymutató ítélete szerint, a ruha- és kiegészítő tanszer vásárlások, a nem gondozó szülő részéről ajándéknak, a vakációk rendkivüli láthatásnak minősülnek és a tartási kötelezettség teljesítésébe nem számítanak bele. A havonta esedékes gyermektartásdíj, illetve annak felhasználása nem kizárólag egy kiragadott, néhány hetes időszak élelmezési költségeinek fedezetére szolgál, hanem az a gyermeknevelés és gondozás egységes folyamatára megállapított, havonta fizetendő pénzösszeg. A gyermeket gondozó szülő tehát nem kizárólag a tárgyhónapban, hanem az időszakonként felmerülő egyéb kiadásokra – megfelelő beosztással, folyamatosan jogosult felhasználni.

Hozhat-e változást az új PTK?

A gyermektartás fizetését újraszabályozó, de még nem hatályos, tehát nem alkalmazható Polgári Törvénykönyv tartalmaz egy új szabályozási elemet e tárgykörben miszerint,

ha a gyermek, a nem gondozó szülő háztartásában hosszabb időt tölt folyamatosan, vagy a gyermek eltartásáról egyéb módon természetben gondoskodik, arra az időszakra a gondozó szülő tartásdíjat nem követelhet.

Természetesen, hogy mit tekintenek majd hosszabb időnek, folyamatos tartózkodásnak, vagy mi lesz az egyéb módon természetben való gondoskodás pontos, elfogadott tartalma, ez még nem ismert előttem. Erről még nem érdemes beszélni. Mindenképpen azt gondolom és ez csak saját véleményem,hogy nem a rendszeres kapcsolattatás kereteit meghaladó időkről lehet szó.


Szótár:

¹Nem gondozó szülő-  a tartásra kötelezett szülő, aki nem él közös háztartásban a gyerekkel

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top