A mostohaapa, akiből Amerika első elnöke lett

Martha Washingtont ábrázoló pénzérme - copyright expired by Wikipédia

Bár a nemzet atyja megtisztelő elnevezést a Függetlenségi háború főparancsnokaként és az Amerikai Egyesült Államok első elnökeként vívta ki, de George Washington apának is nagyszerű lehetett, dacára annak, hogy sohasem született gyermeke. Az életrajzok tanúsága szerint katonai sikerein, politikai karrierjén, szabadkőműves múltján kívűl mostohaapasága is életművének szerves részét képezi. Bár bizonyos források és történelmi pletykák szerint George Washington életének szerelme egy férjes asszony, Virginia egyik legrégebbi és leggazdagabb családjának tagja, a vonzó és intelligens Sally Cary Fairfax volt, akinek elegáns megjelenését szembeállítva a pénzérmék, festmények által ismertté tett First Lady-vel valódinak tűnhet az elképzelés, de a feltételezés inkább gonosz. Igaz ezekről a képekről egy negyvenes éveire elnehezült asszony néz vissza ránk, de  Marta Washington fiatalkori képei és a híressé vált számítógéppel megkreált arcképe jól bizonyítja vagyonán kívül is voltak vonzó tulajdonságai a kétgyermekes özvegyasszonynak, amit George Washington negyven éves házasságukkal,  mostohagyermekei felé mutatott példaértékű lojalitásával, a mostohaunokák adoptálásával is igazolt.

A mostohaapa

…nem tudok elég hálás lenni az Istenemnek, hogy olyan jó volt hozzám, hogy Önt küldte, Uram, gyámomul” írta 1776 tavaszán  22 éves John Parke Custis mostohaapjának és megállapította hogy mostohaapja „Teljesen kiérdemelte az Apa megszólítást.

George Washington mostohagyermekeivel és feleségével, Marthaval. Copyright expired

A későn érő John kijelentése különösen értékes lehetett George Washingtonnak mostohafia viharos tinédzser évei után. A három évesen félárván maradt, hatalmas vagyont örökölt fiú ötéves volt, amikor édesanyja újraházasodott. George Washington figyelmes és nagyvonalú mostohaapa szeretett volna lenni, aki Angliából hozatott ajándékokkal kényeztette mostohagyermekeit. Mivel apja korai halála miatt tanulmányai igencsak hiányosak voltak, azt szerette volna, ha mostohagyermekei vele ellentétben megfelelő képzésben részesülnek. Bár előrelátó mostohaapaként gondoskodott a megfelelő iskola kiválasztásáról és folymatosan nyomon követte mostohafia fejlődését, tudomásul kellett venni, hogy a fiú kényelmes és puhány, jobban szerette a lovakat, mint a könyveket, majd tizenkilenc évesen a nősülést választotta a további iskolába járás helyett. Amikor a fiú, mostohaapja ellenkezése ellenére csatlakozott a mostohaapja vezette függetlenségi harchoz, megbetegedett és 26 évesen meghalt tábori lázban, négy gyermeket hagyva maga után, félárván.

Martha Washington másik gyermeke, Marta Parke Custis egyévesen maradt félárván, de édesanyja és mostohaapja nagy szomorúságára 17 évesen meghalt epilepsziás roham következtében.

Az unokáját adoptáló elnök

George Washington szobra New Yorkban, a Wall Streeten ©MozaikCsalád Magazin

Az adoptálás csak informális volt, de George Washington mostohanagyapai érdemeit ez sem csökkenti. Mostohafia halála után a nagyszülők ideiglenesen magukhoz vették két legkisebb unokájukat, az akkor kétéves Eleanore (Nelly) Parke Custist és a hét hónapos George Washington Parke Custist. Amikor  mostohafiuk még mindig nagyon fiatal, 23 éves özvegye, vagyona egyharmadának örököse újra férjhez ment, még hét gyermeket szült és képtelen volt minden gyermeke nevelésére. George Washington és felesége felmérve a lehetőségeket, a két legkissebbet véglegesen magához vette. New Yorkba, az első elnöki rezidenciára vitte őket és gondoskodott felnevelésükről. Nelly, a kislány, rendszeres résztvevője lett az elnöki rendezvényeknek, társadalmi eseményeknek és sokszor szórakoztattta az elnöki vendégeket. A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint az unokák és a mostohanagyapa között szoros kapcsolat alakult ki a vérségi kapcsolat hiánya ellenére:

A házasság

Martha Washington rajzolta W. Oliver Stone, John Wollaston, eredeti festménye után 1757-ből

A fiatal, vonzó, vagyonos, két gyermekes asszony, Martha Dandrige Custis mégcsak 26 éves volt, amikor özveggyé és végrendelet hiányában 300 rabszolga és 7000 hektár föld kezelőjévé vált. Bár a magas, jó kiállású, huszonhatéves George Washington nem dicsekedhetett szinvonalas tanulmányokkal, de unokatestvére halála miatt 500 hektar föld tulajdonosa lett és ígéretes katonai karrierrel rendelkezett. Találkozásuk azonnali vonzalommá alakult.  Harmadik találkozásuk alkalmával George Washington megkérte Martha kezét. Amikor leszerelt, 1759-ben összeházasodtak, a férfi Martha gyermekeinek hivatalos gyámjává és vagyonának kezelőjévé vált. Mount Vernonba, George Washington felújított, kibővített házába költöztek és az elnöki éveket leszámítva életük végéig itt éltek. Az évek folyamán koruk egyik leggazdagabb házaspárjává váltak. Hétköznapjaikat az üzlet, a dohánytermesztés, a földvásárlás töltötte ki. A politikától távol maradva arisztokratikus életstílust alakítottak ki. Amikor a Függetlenségi háború elkezdődött 1774-ben, Martha hűségesen követve a katonai eseményeket, rendszeresen meglátogatta férjét.  Férje halála után, 1799-től többet nem lépett be hálószobájukba, ezzel is kifejezve megrendülését hűséges és nagyformátumú férje halála miatt.

Scroll to top