Mostohafeleségek viszonya a MozaikCsaládok neuralgikus pontja

Az édesanya és a gonosz mostoha viszonya újkeletű jelenség. Euripidész 2500 éves drámáiból, a töménytelen Hamupipőke történetből és a népi szokásokból tudjuk, hogy a múlt századig elsősorban azt várták el a mostohaanyáktól, hogy helyettesítsék a meghalt édesanyát. Ma a válásokkal nem kell a mostohaanyának helyettesíteni senkit. Ez egyrészt könnyebb, mert a felelősség kisebb, másrészt sokkal nehezebb, mert a gyermekek nem igazán értik a szerepét és az édesanya még súlyosbíthat rajta. Míg a múltban a mostohaanyának nem az édesanyával, csak az édesanya emlékével kellett megküzdenie, mára fordult a kocka. A nagyon is élő édesanyák küzdenek a mostohaanyával és létezéséről legszívesebben tudomást sem vennének. Ez a helyzet még abban a paradox helyzetben is fennállhat, ha az édesanya történetesen mostohaanya is egyben. Pedig a mostoha és az édesanya akár barátok is lehetnének, hiszen több minden köti össze őket, mint ami elválasztja.

Ami összeköt

Két dudás egy csárdában?

Nehéz tudomásul venni, de az édesanyát és a mostohaanyát nagyon szorosan összeköti, hogy mind a ketten ugyanazokkal az emberekkel éltek, élnek együtt. Mind a ketten ugyanazt a férfit választották és ugyanaz a férfi vált életük párjává életük egy szakaszában. Mind a ketten együtt élnek a párjuk gyerekeivel és így közvetlenül vagy közvetetten, de felelőséggel tartoznak párjuk gyermekeiért és nagyon szoros érzelmi kapocs alakul ki közöttük. Igaz az édesanya felelőssége nagyságrendekkel nagyobb, de a mostohaanya szerepköre sokkal összetettebb.

Ami elválaszt

A nézőpont. Az ex-feleség, aki keresztülment  egy borzalmas váláson, még sebeit nyalogatná, de miközben ki kell alakítani egy új életet és volt férjével is jó kapcsolatot kell kilakítania a gyermekei érdekében, azt látja, hogy volt férje új párja beköltözik az ő lakásukba és a gyermekein anyáskodik. A mostohanya, aki megtalálta élete párját és szeretne egy jól működő családot kialakítani a párjával és párja gyerekeivel, azt látja, hogy párja exe újra és újra megjelenik, harcol a volt férjével, összerombolja az idillt és még a gyerekeket is ellenük fordítja.

De valóban veszélyezteti-e a mostohanya léte az édesanyát?

A mostohaanya nem helyettesíti az édesanyát, szerepe teljesen különböző, ennek ellenére nagyon kevés jó vagy esetleg működő kapcsolattal lehet találkozni. Mind a ketten veszélyforrásnak érzik a másikat és a társadalomban sincsenek minták a jó kapcsolat kialakítására. Ha el tudnának kezdeni kommunikálni egymással, sokat tudnának a kapcsolatukon és a mozaikcsaládjuk életén is lendíteni.

Szabotálhatja-e az édesanya a mozaikcsalád létrejöttét?

Úgy tűnik igen. Kat Rice Williams mostohaanya tapasztalata az volt, hogy az édesanya akadályozta meg, hogy a mostohagyermekeivel jó kapcsolatot tudjon kialakítani. A „Ki győz, az édesanya vagy a mostohanya?” című írásának szomorú következtetése az volt, hogy „Ő nem veszteget több időt és energiát egy olyan kapcsolat képítésére, ami lehet hogy nincs is „. Az édesanyák akkor is félnek, ha a mostohaanyák nem az ő elvárásaik szerint szereti a gyermekeiket, de akkor is félnek, ha túl közel kerülnek a gyerekeikhez. Mit lehet tenni abban az esetben, amikor a felnőttek a gyerekeket állítják a csatározások középpontjába? Sohasem szabad ebbe a veszélyes játékba belemenni, ami a gyermekeket szétszakíthatja. Meg kell maradni az erkölcsi magasságban és reménykedni kell, hogy a helyzet javulni fog.

A mostohafeleségek kapcsolatának evolúciója

A mostohaanya és az édesanya kapcsolata sajátos evolúción megy keresztül az idők folyamán. Akik mostohafeleségként élnek, valószínűleg magukra ismernek a felvázolt helyzetekben.

  1. Struccpolitika…A visszautasítás és fantáziálás időszaka. Az édesanya még nem ismeri a kiválasztottat és nem is akarja, hogy a gyermekei megismerjék, a leendő mostohaanya még csak fantáziál a gyerekekről, vagy ha a gyermekekkel már talákozott, az édesanyáról. Nincs közvetlen kapcsolatuk, csak a férfin keresztül.
  2. SzembesülésA mostoha megtalálta élete párját és a jövőre készül. Még rózsaszínben látja a világot. A volt feleség aggódik és mérges, megpróbálja a gyereket megvédeni a leendő veszélytől. A mostohafeleségek időnként találkoznak, látják egymást a gyerekekkel kapcsolatos logisztika miatt.
  3. Fegyverkezés...A mostoha együtt él a párjával és így a gyerekekkel már nem csak az édesszülők, hanem ő is rendszeresen kapcsolatot tart. Az édesanyának meg kell osztoznia a gyerekein. Lehet nincsenek rossz szándékai, de akkor is megpróbál minél nagyobb ellenőrzést kialakítani. Lehet, hogy néhány mostohaanya igyekezetében túl gyorsan próbálja a szerepével járó feladatokat ellátni. Ha az apa vállal nagyobb feladatokat a gyerekekkel kapcsolatban, akkor az interakciójuk minimális.
  4. Első csaták…Az édesanya úgy érzi, sokkal nagyobb hatással volt a volt férjére a mostohaanya érkezése előtt és nem kellett osztoznia a gyerekek szeretetén. Szeretne egyre nagyobb ellenőrzést a mostohán. A mostoha egyre mérgesebb, mert az ex nem tartja be a tisztességes határokat, nem ismeri el amiket tesz a gyerekei érdekében, ellene hangolja a gyerekeket. Az édesanya egyre inkább lázítja a gyerekeket a mostohájuk ellen, a mostoha egyre inkább bizonyítani akar, ő is szidja az exet, lehet, hogy a gyerekek előtt is és a kapcsolata is megszenvedi ezt az igyekezetet.
  5. Totális háborúA volt feleség, az édesanya nem a gyerekek érdekeit nézi és azt szeretné, ha a mostohaanya eltűnne a volt férje és a gyerekek életéből. Úgy érzi, csak akkor győzhet, ha még több gyerektartást kér, még kevesebb láthatást a volt párjának és még inkább lejáratja az apát a gyerekek előtt. A gyerekek a háború foglyai. A mostohaanya úgy érzi nem kap támogatást a párjától, kimerült és ki akar kerülni ebből a zűrzavarból. Úgy érzi áldozat és nem képes ezt a konfliktust megoldani. A mostohafeleségek között semmilyen kapcsolat sincs.

Véget kell vetni a háborúnak

Az evolúció bármely fokán áll a mostohaanya és az édesanya kapcsolata, eljöhet az a pillanat, amikor mind a ketten,  de legalább az egyikük megvilágosodik és azt mondja. Igen, a gyermekek érdeke a legfontosabb és szeretne a kialakult helyzeten változtatni. Ez már egy komoly elkötelezettség. Ez már a kapcsolatuk javulását jelenti, még ha más nem is történt. Ehhez segítséget cikkünk folytatásában fogunk adni.

Scroll to top