ápr 162010
 

Az édesanya és a gonosz mostoha viszonya újkeletű jelenség. Euripidész 2500 éves drámáiból, a töménytelen Hamupipőke történetből és a népi szokásokból tudjuk, hogy a múlt századig elsősorban azt várták el a mostohaanyáktól, hogy helyettesítsék a meghalt édesanyát. Ma a válásokkal nem kell a mostohaanyának helyettesíteni senkit. Ez egyrészt könnyebb, mert a felelősség kisebb, másrészt sokkal nehezebb, mert a gyermekek nem igazán értik a szerepét és az édesanya még súlyosbíthat rajta. Míg a múltban a mostohaanyának nem az édesanyával, csak az édesanya emlékével kellett megküzdenie, mára fordult a kocka. A nagyon is élő édesanyák küzdenek a mostohaanyával és létezéséről legszívesebben tudomást sem vennének. Ez a helyzet még abban a paradox helyzetben is fennállhat, ha az édesanya történetesen mostohaanya is egyben. Pedig a mostoha és az édesanya akár barátok is lehetnének, hiszen több minden köti össze őket, mint ami elválasztja.

Ami összeköt

Két dudás egy csárdában?

Nehéz tudomásul venni, de az édesanyát és a mostohaanyát nagyon szorosan összeköti, hogy mind a ketten ugyanazokkal az emberekkel éltek, élnek együtt. Mind a ketten ugyanazt a férfit választották és ugyanaz a férfi vált életük párjává életük egy szakaszában. Mind a ketten együtt élnek a párjuk gyerekeivel és így közvetlenül vagy közvetetten, de felelőséggel tartoznak párjuk gyermekeiért és nagyon szoros érzelmi kapocs alakul ki közöttük. Igaz az édesanya felelőssége nagyságrendekkel nagyobb, de a mostohaanya szerepköre sokkal összetettebb.

Ami elválaszt

A nézőpont. Az ex-feleség, aki keresztülment  egy borzalmas váláson, még sebeit nyalogatná, de miközben ki kell alakítani egy új életet és volt férjével is jó kapcsolatot kell kilakítania a gyermekei érdekében, azt látja, hogy volt férje új párja beköltözik az ő lakásukba és a gyermekein anyáskodik. A mostohanya, aki megtalálta élete párját és szeretne egy jól működő családot kialakítani a párjával és párja gyerekeivel, azt látja, hogy párja exe újra és újra megjelenik, harcol a volt férjével, összerombolja az idillt és még a gyerekeket is ellenük fordítja.

De valóban veszélyezteti-e a mostohanya léte az édesanyát?

A mostohaanya nem helyettesíti az édesanyát, szerepe teljesen különböző, ennek ellenére nagyon kevés jó vagy esetleg működő kapcsolattal lehet találkozni. Mind a ketten veszélyforrásnak érzik a másikat és a társadalomban sincsenek minták a jó kapcsolat kialakítására. Ha el tudnának kezdeni kommunikálni egymással, sokat tudnának a kapcsolatukon és a mozaikcsaládjuk életén is lendíteni.

Szabotálhatja-e az édesanya a mozaikcsalád létrejöttét?

Úgy tűnik igen. Kat Rice Williams mostohaanya tapasztalata az volt, hogy az édesanya akadályozta meg, hogy a mostohagyermekeivel jó kapcsolatot tudjon kialakítani. A “Ki győz, az édesanya vagy a mostohanya?” című írásának szomorú következtetése az volt, hogy “Ő nem veszteget több időt és energiát egy olyan kapcsolat képítésére, ami lehet hogy nincs is “. Az édesanyák akkor is félnek, ha a mostohaanyák nem az ő elvárásaik szerint szereti a gyermekeiket, de akkor is félnek, ha túl közel kerülnek a gyerekeikhez. Mit lehet tenni abban az esetben, amikor a felnőttek a gyerekeket állítják a csatározások középpontjába? Sohasem szabad ebbe a veszélyes játékba belemenni, ami a gyermekeket szétszakíthatja. Meg kell maradni az erkölcsi magasságban és reménykedni kell, hogy a helyzet javulni fog.

A mostohafeleségek kapcsolatának evolúciója

A mostohaanya és az édesanya kapcsolata sajátos evolúción megy keresztül az idők folyamán. Akik mostohafeleségként élnek, valószínűleg magukra ismernek a felvázolt helyzetekben.

  1. Struccpolitika…A visszautasítás és fantáziálás időszaka. Az édesanya még nem ismeri a kiválasztottat és nem is akarja, hogy a gyermekei megismerjék, a leendő mostohaanya még csak fantáziál a gyerekekről, vagy ha a gyermekekkel már talákozott, az édesanyáról. Nincs közvetlen kapcsolatuk, csak a férfin keresztül.
  2. SzembesülésA mostoha megtalálta élete párját és a jövőre készül. Még rózsaszínben látja a világot. A volt feleség aggódik és mérges, megpróbálja a gyereket megvédeni a leendő veszélytől. A mostohafeleségek időnként találkoznak, látják egymást a gyerekekkel kapcsolatos logisztika miatt.
  3. Fegyverkezés...A mostoha együtt él a párjával és így a gyerekekkel már nem csak az édesszülők, hanem ő is rendszeresen kapcsolatot tart. Az édesanyának meg kell osztoznia a gyerekein. Lehet nincsenek rossz szándékai, de akkor is megpróbál minél nagyobb ellenőrzést kialakítani. Lehet, hogy néhány mostohaanya igyekezetében túl gyorsan próbálja a szerepével járó feladatokat ellátni. Ha az apa vállal nagyobb feladatokat a gyerekekkel kapcsolatban, akkor az interakciójuk minimális.
  4. Első csaták…Az édesanya úgy érzi, sokkal nagyobb hatással volt a volt férjére a mostohaanya érkezése előtt és nem kellett osztoznia a gyerekek szeretetén. Szeretne egyre nagyobb ellenőrzést a mostohán. A mostoha egyre mérgesebb, mert az ex nem tartja be a tisztességes határokat, nem ismeri el amiket tesz a gyerekei érdekében, ellene hangolja a gyerekeket. Az édesanya egyre inkább lázítja a gyerekeket a mostohájuk ellen, a mostoha egyre inkább bizonyítani akar, ő is szidja az exet, lehet, hogy a gyerekek előtt is és a kapcsolata is megszenvedi ezt az igyekezetet.
  5. Totális háborúA volt feleség, az édesanya nem a gyerekek érdekeit nézi és azt szeretné, ha a mostohaanya eltűnne a volt férje és a gyerekek életéből. Úgy érzi, csak akkor győzhet, ha még több gyerektartást kér, még kevesebb láthatást a volt párjának és még inkább lejáratja az apát a gyerekek előtt. A gyerekek a háború foglyai. A mostohaanya úgy érzi nem kap támogatást a párjától, kimerült és ki akar kerülni ebből a zűrzavarból. Úgy érzi áldozat és nem képes ezt a konfliktust megoldani. A mostohafeleségek között semmilyen kapcsolat sincs.

Véget kell vetni a háborúnak

Az evolúció bármely fokán áll a mostohaanya és az édesanya kapcsolata, eljöhet az a pillanat, amikor mind a ketten,  de legalább az egyikük megvilágosodik és azt mondja. Igen, a gyermekek érdeke a legfontosabb és szeretne a kialakult helyzeten változtatni. Ez már egy komoly elkötelezettség. Ez már a kapcsolatuk javulását jelenti, még ha más nem is történt. Ehhez segítséget cikkünk folytatásában fogunk adni.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.