család

Kopátsy Sándor: A munkaerő kereslete

A tudományos és technikai forradalom fordulatot hozott. A fejlett, puritán, iskolázott lakosságú társadalmakban a fogamzásgátlás megoldhatóságának köszönhetően a lakosság kezébe került a gyermekvállalás feletti döntés. Gyorsan kiderült, hogy a puritán, már gazdag és iskolázott szülők még annyi gyermeket sem vállalnak, amennyi a növekvő várható életkor ellenére a létszám fennmaradásához szükséges lenne. Erre az egymással versengő...

család

Az egy gyerekes család előnye

Kopátsy Sándor                 PD                   2016 12 01   Az egy gyerekes család előnye Soha nem gondoltam, hogy ilyen címen írom le elképzelésemet. Az 1990-es kínai reform elengedhetetlen része volt talán a legnehezebben megoldható feladat, az egyetlen gyermek vállalásának kikényszerítése. Azt azonnal felismertem, hogy a kínai gazdaság piacosítása önmagában nem hozhatott volna olyan csodálatos eredményt, mint amit...

oktatás család

Az oktatásra felkészítés társadalmi feladat

Kopátsy Sándor                 ED                   2016 09 20 Az oktatásra felkészítés társadalmi feladat A jelenkori fejlett társadalomnak a jövője elsősorban attól függ, hogy a népessége viszonylag stabil legyen, évente legfeljebb 1-2 ezrelékkel ingadozzon, és jó legyen a gyermekek mögötti családi háttér. Minél fejlettebb a társadalom, annál fontosabb az utóbbi. Ezért ajánlom évtizedek óta, hogy a gyermekvállalás mennyiségét...

család nevelés szókincs

Az egy gyermekes család

Kopátsy Sándor                ED                    2016 09 22 Az egy gyermekes család A háború után egy éven keresztül a földet osztottam, utána három évig a Nemzeti Parasztpárt Baranya-megyei titkáraként találkoztam a református falvak egykézésének problémájával. Ez együtt jó iskola volt azzal, hogy a gyermekvállalás problémája végigkísérje az életemet. A földosztásban való részétel boldogsága csak az 56-os forradalom...

táplálkozás

A táplálkozás történelmi szerepe

  A gyűjtögető társadalmak sejtjei a települések voltak. Ezekbe és ezekből csak nagyon kevés információ mehetett ki, és érkezhetett be. Ezért ezek a változatlan természeti környezetükben viszonylag nagyon kicsi közösségek formájában is életképesek, de fejlődésképtelenek voltak. Ezért aztán ahol nem változott meg az éghajlatuk, évezredek során alig változtak, mindig a létminimum közelében stagnáltak. A közös...

A családforma társadalmi szerepe

  A nyugat-európai feudális társadalom legnagyobb társadalmi eredményét, a kiscsaládot alig említik meg a történészek. A középkor hajnalán a nagybirokokat jobbágytelkekre bontották, és művelésre kiscsaládok művelésére bízták. Az első kiscsaládos társadalom a történelem során a nyugt-európai feudális jobbágyrendszer volt. Ez volt Nyugat-Európa legnagyobb előnye a következő ezer év során. Az, hogy a történészek alig foglalkoznak...

A legjobb befektetés a tanulás

  Jelenleg az Egyesült Államokban 80 százalékkal többet keresnek a diplomások, mint a középfokon végzettek. Ezzel áll szemben, hogy az átlagdiplomásnak 27.000 dollár az induló adóssága. Vagyis három éves többletkeresetéből kifizethetné. Valamikor a 70-es években azt számoltam ki, hogy Magyarországon a lakásokba fektetett megtakarítás a legjobb befektetés. Akkor a diplomaszerzést, vagyis a szellemi vagyon gyarapítását...

Apa gyerek

Az egygyermekes család

  Közgazdászként természetesnek tartottam, hogy egy gyermek nevelése hatékonyabb, mint a nagycsaládban felnövőké. Ez annál inkább igaz, minél kisebb a család jövedelme. Már ennek alapján is tudtam, hogy a több gyermek nevelése éppen a szegény, munkanélküli családokban a társadalom érdeke szempontjából különösen káros. Ezért eleve kártékonynak tekintettem, és tekintek minden olyan családtámogatást, ami a vállalt...

A nők társadalmi szerepéről

Tartalom A nők társadalmi szerepéről 1 A nők szerepe a tudományos és technikai forradalomban. 1 Kitolódott a nők házassága. 2 Ipari forradalom előtt. 3 A munkaerővel szemben támasztott fizikai erő idénye csökkent. 5 A szinglik társadalmi értéke. 5 A nők szerepe a választásokon. 6 A fiatalok házassága egyre kevésbé tartós. 7     Kopátsy Sándor                ...

A gyermekvállalás szabályozása társadalmi érdek

A gyermekvállalás szabályozása társadalmi érdek

  Kopátsy Sándor                  ES                  2016 02 02   A gyermekvállalás szabályozása társadalmi érdek   Életem legnagyobb társadalomtudományi felismerésének tartom, hogy rájöttem az osztálytársadalmakat létrehozó általános oknak. Minden osztálytársadalom elsődleges feladata a halálozás olyan mértékű fokozása, hogy a népesség növekedése elviselhető szinten maradjon. Mivel egyetlen termelő társadalom nem volt képes a születéseket olyan szintre csökkenteni, ami...

A kevesebb gyermek nevelése eredményesebb

A kevesebb gyermek nevelése eredményesebb

  Annyira indokolt volna eljutni, hogy az egyetlen gyermek nevelése minden olyan családban a legeredményesebb, amelyek nem tartoznak a társadalom felső tizedeibe. A szegény, és gyorsan szaporodó társadalmakban talán csak a felső tized lehet általában egynél több gyermek eredményes nevelője. A fejlett és gazdag társadalmakban pedig akár a családok felső fele is. Az indoklás nagyon...

család nevelés szókincs

Szókincs

A szavak eredete mindig érdekelt, és sokszor értékes felismerésekre vezetett. Most is kedves meglepetés ért. A szókincs alatt, mint irodalomkedvelő a szavak értékét értettem. Ez volt az oka, hogy az ismert szavak magas számát kincsnek minősítették. A közelmúltban azonban arról győződhettem meg, hogy a sok szó ismerete egy másik értelemben is kincs. Az Egyesült Államokban...

gyermekvállalás feladata

A gyermekvállalás feladata

Kopátsy Sándor EE 2015 06 02 Társadalomszemléletem A gyermekvállalás feladata A tudományos és technikai forradalom olyan alépítményt hozott létre, amiben a népesség számának enyhe ingadozása mellett a munkaerő minőségének javítása lett az elsődleges társadalmi feladat. Ezt a két feladatot azonban nem lehet a korábbi módon, a gyermekvállalást és nevelést a család belügyeként kezelni. A gyermekvállalás...

gyerek szülő

A gyerek a szüleié!

Kopátsy Sándor                 PO                   2015 04 05 A gyerek a szüleié! Örömmel olvastam a március 30.-i Népszabadságban egy felháborodott pedagógus tiltakozását az ellen, hogy törvény korlátozza a szülők iskolaválasztását. Nekem is sok a jelenlegi kormány beleszólása a családi életbe. Ezek között is a legjobban irritál a beiskolázásban játszott állami szerep. Nemcsak azért, mert nem szeretem, ha...

A társadalom elsődleges feladata

Tartalom A képesség felismerését és a képzést korán kell kezdeni. 1 Hol kezdődik az állampolgárok értékének az alakulása. 3 Gyermekvállalás. 3 Házasság. 3 Beiskolázás, pályaválasztás. 3     Kopátsy Sándor                  EE                2015 01 30   Társadalomszemléletem A társadalom elsődleges feladata (Kézirat)   A The Economist január 24. száma kedvemre való tanulmányt és adatokat közöl America’S...

A legfőbb érték az ember

Társadalom minősége

Azt pedig a finnektől tanultam meg, hogy az újszülöttek méretei is minden történésznél jobban mérik a társadalom minőségét. Finnországban ugyanis a szovjet-finn háború óta mérik, és életük végéig nyomon követeik az újszülöttek adatait. Már nyugdíjas voltam, amikor szakmai vihart aratott az ötven éve tartó felmérés eredménye. Kiderült, hogy a legjobban kihordott csecsemők felső tizedéből az...

Az iskolaválasztás a szülők joga

Kopátsy Sándor                PO                    2014-05-15 Az iskolaválasztás a szülők joga A napokban már az újságban is lehet olvasni, hogy a lelkiismeretes szülők kénytelenek olyan lakhelybejelentést tenni a gyermekükről, amilyen iskolába akarják járatni. Nekem ez elég jelzés volna arra, hogy az oktatás illetékeseit le kell cserélni. Mivel a gyermeket nem az oktatási miniszter, hanem a szülők vállalták,...

A LEGJOBB BEFEKTETÉS A FELSŐKÉPZÉS

Kopátsy Sándor                EO                    2012-12-21   A LEGJOBB BEFEKTETÉS A FELSŐKÉPZÉS  Első könyvemben írtam le a második világháborút követő első japán költségvetés történetét. Akkor még a japán császárnál is nagyobb úr volt japánban az amerikai megszállók parancsnoka, McArthur tábornok. Vele kellett aláíratni minden a törvényhozás elé kerülő előterjesztést. Fennakadt azon a soron, amiben az oktatásra fordított...

Népesedés a nemzet betegségének kórképe

Kopátsy Sándor PO 2013-12-19 Népesedés a nemzet betegségének kórképe A decemberi számban örömmel olvastam Krómer Istvánnak a gyermekvállalásról írt tanulmányát. 1 fejezet első bekezdését örömmel írom le újra. „Ne féljünk tehát kimondani a riasztó demográfiai összesített adatok mögött még riasztóbb valóság húzódik meg. Nemcsak kevés a gyerek, de azon kevés is számottevő és egyre nagyobb...

Újabb lépés az emberi faj szelekciójában

Az emberi gén megfejtése vélhetően új fejezetet sejtetett a fajunk történetében. Sejteni engedte, hogy a biológia megoldja majd az emberi faj tudatos szelekcióját. Egészen a jelenkorig a biológusok lényegében a kifejlett egyedek szelekciójával kísérletezhettek. A gének feltárása azonban egy egészen új utat nyitott meg. Már a szaporodás előtti fázis nyílt meg előttük, a gének közti...

Gyászjelentés

Következő nemzedék értéke fele sem lesz annak, ami akkor lenne, ha minden társadalmi ötödben egyforma volna a születési ráta, és tört része annak, ha ott születnének többen, ahol kedvezők a felnevelési feltételek, és fordítva, kevesebben ott, ahol reménytelenek.

Scroll to top