Kopátsy Sándor: Gyermeknevelési támogatás

Kopátsy Sándor
Kopátsy Sándor

A Népszabadság egyik közelmúltban megjelent számában Dr. Takács Imre levelét közli arról, hogy igazságtalan a gyermeknevelési támogatás. A gazdagok sokat, a szegények keveset kapnak. A levélíró szerint az volna a jó, ha a szegény szülők kapnának többet. Mivel az én véleményem ellenkezik a levélíróéval, én is írok.

A modern társadalmak legnagyobb hibájának azt tartom, hogy a gyermeknevelést darabra támogatja a társadalom. Márpedig ez nagyobb ostobaság, mint a minden munkáért azonos fizetés volna. Az is nagy ostobaság, ahogyan az utóbbit megközelítette a bolsevik rendszer, de annál mégis kisebb, mint a minden gyermeknevelés azonos jutalmazása.
A Napokban számoltam ki, hogy hazánk fejlettségi szintjén. átlagos diplomás felnevelése és taníttatása a családnak és az államnak összesen mintegy 150 ezer euróba, közel 45 millióba kerül. Ennek alig tizede az oktatás állami támogatása, és másik tizede a kifizetett családi pátlék. Tehát négyötöde a szülők nevelése. Vagyis a diplomásokat felnevelő szülők 30 millióval ajándékozzák meg az államot.
Ezzel szemben a gyerekek ötöde olyan családokban születik, amelyekből alig kerül ki diplomával a következő nemzedék, sőt a többségük olyan lesz, akinek a foglalkoztatása is gondot fog jelenteni, akiknek az átlagos társadalmi értéke negatív lesz.

Ezért tekintem a jelenkori társadalmak elsődleges feladatának,

hogy a gyermeknevelést teljesítménye alapján támogassák.

Azt ugyan nem állítom, hogy a családi adókedvezmény ideális megoldás, de a jelenlegi nagyon rosszhoz képest kevésbé rossz. Én nem középosztályt, hanem értelmiségi elitet szeretnék nevelni. Ezért mind a családi pótlékot, mind az öregségi ellátást a gyermeknevelés eredményhez kötnék. Jól megjutalmaznám azokat, akik értékes gyermekeket nevelnek. Legyen a szegényeknek lehetőséget arra, hogy akár háromdiplomás gyereket neveljenek fel nagyon szerény jövedelemből is. Anyám 90-110 pengős, a legszerényebb akkori pedagógus fizetéséből három diplomást nevelt fel. A negyedikünk csak azért nem lett, mert nem akart az lenni. Ma a magyar családok négyötöde ennél nagyobb jövedelemből él, mégis nagyon kevesen vannak olyanok, akik három diplomást nevelnének fel. Pedig az állam ehhez sokszorta nagyobb támogatást ad.
Nem a szegényeket általában, hanem az eredményes gyermeknevelő szegényeke kellene nagyon megjutalmazni, erkölcsi és anyagi elismerésben részesíteni. Nem azért, mert szegények, hanem azért, mert ennek ellenére eredményes gyermeknevelők.
Én nem Krisztus szavaira hivatkoznák, mint Dr. Takács, hanem a szellemére. Az ő korában nem volt hiány a kiművelt emberfőkben, de nagy szükség volt a könyörületre. A jelenkorban, amikor mindennél nagyobb szükség van ezekre, minden bizonnyal, Krisztus is arra tanítana. Nem a szavait, a szellemét kell követni. Ha valaki, ő nem volt dogmatikus, aki szereteti azt keresse, mint mondana ma.

 

Kopátsy Sándor                  PS                  2013-02-25: Gyermeknevelési támogatás

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top
Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.