E.T. anya a mozaikcsalád fehér foltja

Műmuter, műmuti, E.T. anya, papám párja, papám új felesége, apukám élettársa vagy csak keresztnév volt a tanulságos válasz egy mostohagyermek  által feltett, „Mivel helyettesítsem a mostohaanya szót? kérdésre egy internetes portálon.

„A férjem gyerekei levegőnek néznek.” – halljuk nem egyszer azoktól a feleségektől, akik párjuk előző házasságából származó gyerekeivel próbálnak a papás hétvégéken kollaborálni. Sokszor érzik úgy, hogy erőfeszítéseik és tényleges hozzájárulásuk ellenére státuszuk nem erősödik, hanem gyengül és gyakran felmerül a kérdés, vajon az ő családjogi státuszuk mi is ebben a mozaikcsaládban. Valóban mostohaanyának minősülnek? Különbséget jelent-e, hogy feleségként, bejegyzett élettársként vagy élettársként élnek-e ebben a kapcsolatban? Bizonytalan státuszukat a törvényi besorolás sem erősíti.

Függetlenül a partnerkapcsolatuk jogi minőségétől őka  családi jog szempontjából nem minősülnek MOSTOHAANYÁNAK, mert csak a gondozó szülővel egy háztartásban élő partner minősül mostohaanyának vagy mostohaapának.

Polgári Törvénykönyv szerinti besorolása szerint:

  • feleség és a bejegyzett élettárs polgárjogi minősítése közeli hozzátartozó.
  • be nem jegyzett élettársat a Polgári törvénykönyv  az élettársat hozzátartozónak minősíti.

Különösen érdekes a be nem jegyzett élettársak egymás közötti viszonyának polgári jog szerinti megközelítése. E szerint az együttélés kizárólag érzelmi  és gazdasági alapon nyugszik.

  • A jelenlegi polgári jogunk  csak azt határozza meg, hogy házasságkötés nélkül együtt élő két személyt élettársaknak kell tekinteni, amennyiben az ott meghatározott feltételeknek megfelelnek. Rendezi továbbá a közös vagyon szerzés  arányainak szabályait. „Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata  és akik nem állnak egymással egyeneságbeli rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban”
  • Az élettársnak az olyan gyermekei viszonylatában akik nem élnek közös háztartásban az élettársakkal, s nem gondozza a gyermekeket  a másik élettárs, tulajdonképpen, sem családjogi, sem polgári jogilag  nevesített kapcsolat nincs. E tekintetben is csak érzelmi alapon nyugszik a kapcsolat, amely  gyermekek az szülőjével fennálló  hozzátartozó viszonyon alapulhat.  Az élettárs tehát nem lép a mostohaszülő  státuszába.

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top