Catherine Parr – A királyi mostoha

VIII.Henrik hatodik és egyben utolsó feleségeként vonult be a történelembe és Henrik színes, véres momentumoktól sem mentes mozaikcsaládjának életébe,  vált  három gyermek mostohájává.

A sors iróniájaként a negyedik házasságában, 35 évesen gyermekágyi lázban meghalt Catherine-nek csak pár napra adatott meg az anyaság, miközben asszonyi élete során nyolc gyermeknek vált mostohájává. Leghíresebb mostohagyermeke I. Erzsébet, akinek 45 évi uralkodásának fő érdeme, hogy a turbulens évtizedeket követően nemcsak konszolidációt hozott Angliába, de nagyhatalommá is tette és akinek gyermekéveit értékelve Catherine Parr mostohaanyai tetteinél nagyobb hatásúnak értékelik Sir Thomas Seymournak, Catherine negyedik férjének szexuális zaklatását. Pedig a kötelességtudatot jelszavának választó, kedves természetű intelligens asszony Anglia addigi történetének legtanultabb uralkodóját teremtette meg I. Erzsébet taníttatásának bátorításával, a korának legképzettebb, legfelvilágosultabb cambridgi tanárainak alkalmazásával.

Hatalmas vagyon, négy férj, nyolc mostohagyermek, két könyv, két rekord és halhatatlanság, életének rövid summázata. Első két férjétől nagy vagyont, a harmadiktól a halhatatlanságot,  a negyediktől szerelmet és gyereket kapott.

Catherine Parr VIII. Henrik hatodik felesége

Az apját öt évesen elvesztő kislánynak édesanyja jó nevelést biztosított elültetve az életen át tartó tanulás szenvedélyét is, de nagy hangsúlyt fektetett a jó házasodás hasznosságára is. Csak 17 éves volt, amikor férjhez adta lányát a nála 46 évvel idősebb, özvegyen maradt Lord Boroughoz¹, akinek három gyermeke közül kettő nemcsak idősebb volt Catherinenél, de már saját gyermekeik is voltak és mostohájuk személyében inkább barátnőt mint, anyát kaptak.

A korán özveggyé vált fiatalasszony mégcsak 21 éves, amikor hozzáment az özvegy, kétgyermekes, tehetős, de nála majd két évtizeddel idősebb   földbirtokoshoz, Lord Latimerhez. Nagyon gyorsan adaptálta a nagybirtok úrnőjének szerepét és vált szerető mostohájává a fiatal gyerekeknek. A VIII. Henrik vallási elvei ellen északról indult lázadás során elrabolták őket és életük védelmében Lord Latimer kénytelen volt a lázadók közé állni. Bár a lázadás leverése után a Lord meg tudta védeni tettét és családját a király előtt, de egészsége a feszültségek hatására megrendült. A még mindig fiatal, egészséges, életerős és hamarosan nagyon gazdaggá váló asszony legnagyobb vágya az volt, hogy Lord Latimer halála után szíve szerint választhasson férjet és úgy tűnt Sir Thomas Seymour személyében végre megtalálta a szerelmet. De a történelem és a kivívott királyi jogok megmásították tervét.

Catherine Howardnak, a nála három évtizeddel fiatalabb ötödik feleségének  kivégzése után az 51 éves, volt feleségének hűtlensége miatt depressziós, lábfájásokkal, fejfájásokkal küszködő VIII. Henrik felfigyelt a haldokló Lord Latimer még fiatal, 31 éves, de már érett, a mostohaanya szerepben addig jól vizsgázó, szellemesen társalgó, szórakoztató, a kötelességeit szem előtt tartó, kikezdhetetlen erkölcsű asszonyra. Ez eldöntötte Catherine sorsát, aki a szerelmi házasság helyett  kötelezettségeit szem előtt tartva,  VIII. Henrik hatodik felesége lett 1542-ben.

Catherine, mint feleség

„Henriknek sosem volt ennyire szíve szerinti felesége” – kommentálta Lord Chancellor Thomas Wriothesley.

Ideális feleség volt, aki gondoskodó ápolója, hűséges társa volt a királynak és figyelmes mostohája a király gyermekeinek. De nyugodt természete mély szenvedélyeket rejtett a tanulás, a vallásos reformok és a férfi iránt, akit elhagyott, hogy a király felesége legyen. Imádott táncolni, nagy pártolója volt a művészeteknek, kedvelte a mutatós ékszereket, a  francia és az olasz estélyiket, cipőket. Nagyon szeretett olvasni. Kedvenc témája a vallás volt. Úgy gondolta, hogy a nőknek el kell mélyedni a protestantizmus tanulmányozásában, olvasniuk és írniuk kell a témáról. Haladó gondolkodása ellenére a nők legfontosabb feladatának férjük és az Isten szolgálatát tartotta. Ostorozta magát bűnei miatt, imádkozott az erkölcsi tisztaságáért, bölcsességéért, kedvességéért, amit a Henrik halála után megjelent Lamentálások a bűnről című  második könyve is bizonyít.

Catherine, mint mostohaanya

Amikor 31 évesen hozzáment a királyhoz A Tudor mértékek szerint már anyaságra nem volt alkalmas jelölt, de kiváló választás volt mostohaanyának.  Catherine konszolidálta VIII. Henrik kapcsolatát a két törvénytelen utódnak minősített lányával a 27 éves Máriával és a 10 éves Erzsébettel. Az Aragónia Katalintól született Mária a szülei házasságának megsemmisítése miatt, míg a Boleyn Annától született Erzsébet három évesen, édesanyjának kivégzése miatt veszítette el hercegnői címét és távozott el a királyi udvarból. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a gyerekekkel. A 27 éves Mária is csatlakozott a családhoz és hű barátja lett. Máriát azzal nyerte meg magának, hogy annak idején nagyon jó barátja volt az édesanyjának, Aragóniai Katalinnak. A 6 éves, édesanyját gyermekágyi lázban elvesztő Edward kicsi volt, hogy emlékezzen az édesanyjára, Jane Semourra, így Catherine-t tekintette az anyukájának.  Élvezettel figyelte Catherine erőfeszítéseit a latin nyelv tanulása terén. A legdrágább anyának tartotta. A koraérett Erzsébetet Catherine melegsége, intelligenciája győzte meg és méy kapcsolatuk Catherine élete végéig kitartott. Edward és Erzsébet taníttatását személyesen írányította.

A család újraegyesítése nemcsak a gyerekeknek tett jót, Henrik ellenfeleivel szemben is egységfrontot jelentett. Legnagyobb királynői sikere a család egyesítésén túl, hogy meggyőzte Henriket annak a törvénynek a kibocsátásáról, ami trónörökösi jogokat adott lányainak.

Catherine és Erzsébet kapcsolata

I Erzsébet ajándéka mostohaanyjának

Catherine vált Erzsébet legkedvesebb mostohájává. A tanulás iránti vágyuk közel hozta őket egymáshoz. A 11 éves Erzsébet lefordította Catherine imádkozások és meditációk című művét franciára, latinra és olaszra és ezt ajándékként az apjának és mostohaanyjának dedikálta. Catherine gondoskodott Erzsébet taníttatásáról. 1544-ben, amikor William Grindal, korának legjobb tanára vált Erzsébet oktatójává, már írt latinul, olaszul, angolul és sokat fejlődött a francia és a görög nyelvtudása is. Grindal halála után a játkosabb Roger Aschamra bízta oktatását. Erzsébet volt generációjának legképzettebb nője 1550-ben, formális oktatásának befejeztével. A vallásban mutatott reformációs gondolatai nagy hatással voltak Erzsébetre is, aki uralkodásának első tetteként,  a vallás miatt szétszakadt ország konszolidációját előtérbe helyezve, visszaállította a Rómától független anglikán egyházat és a katolikusokkal szemben egyenlőségre törekedett, hogy ne veszélyeztesse a belpolitikai integrációt.

Amikor Henrik halála után néhány hónappal Catherine titokban hozzáment Thomas Seymourhoz, botrányt okozva a gyorsasággal és a titkossággal , tettét még a királyi gyermekek sem tartották ízlésesnek.   Erzsébet hercegnő a házaspár felügyelete alá került. Ám a 40 éves sármos, erőteljes szexuális vonzással rendelkező Thomas Seymour bizalmas kapcsolatot akart kialakítani vagy talán alakított ki a 14 éves Erzsébettel, ami miatt Catherine-nek el kellett távolítania Erzsébetet. Ez az érzelmi megrázkódtatás Erzsébet egész életére kihatott.

File:Catherine Parr Signature.svg

Catherine és a vallás
David Starkey történész summázata szerint,a többi nőt azért vette el Henrik, hogy a személyes, politikai és dinasztikus ambícióit  beteljesítse. Catherine azért ment hozzá a királyhoz, mert Isten így kívánta. Bebizonyította, hogy tőkéletes társa Henriknek és  Henrik kedvenc témájáról, a vallásról folytatott hosszú beszélgetésekkel szórakoztatta a királyt.
De nemcsak a vallással kapcsolatos értelmezéseket, elvárásokat összezavaró Henriknek, hanem Catherine-nek is a vallás volt a kedvenc témája. Magasan elismert udvari emberekből Bibliai tanulmányokal foglalkozó csoportot alakított a királyi lakosztályban, ahol a közös imádkozás és meditálás mellett elméleti beszélgetéseket folytattak Istenről, a Szent Lélekről. Természetesen a király szigorú felügyelete alatt. Tanulmányait, gondolatait a vallásos témában írt Imák és meditációk könyvében összegezte, ami 1544-ben meg is jelent.

A konzervatív udavari körök nem nézték jó szemmel reform gondolatait a vallás terén, ami majdnem az életébe került. De a gyors észjárású Catherine nemcsak megvédte magát a király előtt azzal az ügyes riposzttal, hogy az újító szándékú gondolataival akarja elterelni a király figyelmét lábának fájdalmairól, de további elismerését is kivívta, amit az ajándékba kapott ékszerek jól fémjeleztek.


Rekordok

 • Az egyetlen angol királynő, aki négyszer ment férjhez
 • Az első királynő, aki még királynőként saját neve alatt publikált

Megjegyzés

¹ Dr.Susan James vitatja, hogy Catherine első férje az idősebb Borough volt. Szerinte a huszas évei elején járó unokájához ment hozzá, de férje halála miatt csak néhány évig tartott a házasság


Felhasznált források:
 • http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Catherine_Parr/
 • http://www.theanneboleynfiles.com/bios/catherine-parr/
 • http://www.encyclopedia.com/doc/1O110-CatherineParr.html
 • http://englishhistory.net/tudor/monarchs/parr.html
 • http://tudorhistory.org/files/copyright.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Parr
 • http://www.historylearningsite.co.uk/catherine_parr.htm
 • http://tudorswiki.sho.com/page/Catherine+Parr
 • http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/TUDparrC.htm
 • http://www.pbs.org/wnet/sixwives/meet/cp_handbook_role2.html
 • http://womenshistory.about.com/od/tudor/p/catherine_parr.htm

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top