A sikeres mozaikcsalád 6 jellemzője

A siker jellemzői

Új család, új életstílus kiépítése…Az új család a régi család romjainak mentén kénytelen formálódni. El kell gyászolni a múltat, de utána a jövőre kell koncentrálni, a jövőt kell építeni.  Feladat az új életstílus megtalálása.

Reális elvárások a mozaikcsalád integrációjával kapcsolatban…Nem szabad az azonnal kialakuló tökéletes harmónia vagy a minden mostoha gonosz téves mítoszokra építeni. Nyílván a gyerekek életkorától is függ, milyen gyorsan válik egységgé az új család. Inkább számítsunk többre, mint kevesebbre. Ez lehet akár hat hónap vagy hat év.

Jó párkapcsolat…Még ha úgy is tűnik, hogy a mézeshetekhez az öt fő már tömeg, időt és teret kell szentelni a párkapcsolatra. Merni kell átélni életünk filmjét, mint Heath Ledger ebben a brilliáns epizódban (can’t take my eyes off you).

Konstruktív rituálék, tradíciók…Az a cél, hogy az új család a nyaralásokon, ünnepeken kialakíthassa a rá jellemző szokásokat.

Kielégítő mostohaszülő-mostohagyerek kapcsolat…A cél a win-win játszma, ahol mind a kettő profitál a kapcsolatból. Sok idő szükséges, míg összecsiszolódnak a nem egymáshoz illeszkedő mozaikok és tartalmassá, konstruktívvá válik a kapcsolat.

A két mozaikcsalád kooperációja…Az lenne az ideális, ha a két mozaikcsalád nem versenyezne, hanem a gyermekek érdekeit szem előtt tartva kooperálna egymással.

Forrás: A siker mérésére a tanácsot a Stephen F. Duncan, Professor, School of Family Life, Brigham Young University javasolta.

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top